Pictură

Inscripțiile păstrate în interiorul bisericii ne fac cunoscute numele zugravilor care au colaborat la împodobirea pereților în anul 1753 și anume popa Ioan zugravul ajutat de fiul său Gheorghe și de un Ioan, ieromonah de la schitul Săteni.

Frescele bisericii, deosebit de valoroase, exprimând o știință sigură a compoziției monumentale, evidențiază un artist dotat cu reale calități de desenator și colorist, aparținând unei școli locale de bună factură. Valoarea zugravului este dovedită și prin distribuirea imaginilor mai importante în suprafețele cele mai largi, în scopul de a le individualiza, prin bogăția ornamentației florale, sau prin folosirea dominantă a unor acorduri cromatice luminoase.

Interesante sunt tablourile votive în care sunt zugrăviți ctitorii: Matei Basarab și Doamna Elina (fig 11) precum și cei doi ctitori din secolul al XVIII –lea. Domnul este reprezentat cu coroană pe cap, cu părul castaniu și barbă albă, purtând o mantie albă tivită cu purpură, iar dedesubt brocart de aur. Doamna poartă și ea o mantie albă și un colan de pietre scumpe la gât.

Cei doi ctitori din secolul al XVIII-lea sunt înfățișați cu soțiile lor „bărbații cu fesuri pe cap, antirii albastre și caftane roșii, iar soțiile sunt îmbrăcate cu mantale roșii și salbe la gât”. Contrastul ce-l înfățișează pe „popa Petre protopopul Târgoviștei” zugrăvit la proscomidie imprimă picturii o notă de pitoresc, legându-l pe pictor de concepția artistică întâlnită în opera cunoscutului zugrav Pârvu Mutu, sau a zugravilor școlii de la Hurezi, care au încercat să introducă în cadrul iconografiei religioase tradiționale unele reprezentări laice contemporane, deosebite de cele ale ctitorilor.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro