Arhitectură

Ridicat pe un plan triconc, edificiul alcătuit inițial din pridvor, pronaos, naos și altar, a primit în vestul pridvorului, cu ocazia ultimelor reparații, o mică construcție adosată cu scopul adăpostirii intrării în biserică.

Pridvorul alungit pe axa transversală este învelit cu o boltă semicilindrică. O calotă susținută de patru arce semicirculare rezemate pe tot atâtea picioare de zidărie dispuse la colțuri acopereau pronaosul, luminat prin cele două ferestre deschise pe laturile de nord și sud în arc semicircular.

Naosul este învelit cu o calotă sprijinită pe patru arce semicirculare lipsite de sprijinul celor patru stâlpi de zidărie care flanchează în mod obișnuit absidele laterale. Luminarea interiorului este asigurată de cele două ferestre dispuse în axul absidelor naosului.

Absida altarului, de formă semicirculară în interior și poligonală la exterior cu șapte laturi (fig. 3) este spațioasă, boltită cu o semicalotă și luminată cu o fereastră mare situată în axul absidei precum și prin alta mai mică dispusă în peretele proscomidiei.

Decorația inițială a paramentelor exterioare este păstrată doar în parte. Fațadele sunt împărțite în două registre egale de un brâu căruia îi lipsește profilatura originală, fiind înlocuit cu altul alcătuit din trei brâie semicirculare ce se află deasupra arcaturilor de la registrul inferior. Aceste ocnițe încheiate cu arcaturi sunt subliniate pe contur de ciubuce având secțiunea semicirculară. Registrul superior este în prezent lipsit de arcaturi, înlăturate probabil de unele din reparațiile efectuate în secolul XIX-lea.

Totuși pe acest registru, pe peretele sudic se observă prin decopertarea tencuielii, existența unor arcaturi semicirculare, înlăturate probabil la ultima intervenție și peste care s-au pictat fresce cu figuri de sfinți și filozofi antici sau medievali, iar pe cel nordic de asemenea. Cele două turle din lemn îmbrăcate cu tablă aparțin refacerilor din anul 1683. Se pare (conform cercetărilor făcute de arhitecta Doina Petrescu) că inițial exista doar o singura turlă.

Portalul de piatră al intrării având profilatura părții superioare în formă de acoladă se afla inițial în peretele de vest al pronaosului de unde a fost mutat în zidul pridvorului.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro