Pictură

Înfrumusețarea bisericii cu picturi murale s-a făcut în anii 1705 de către zugravul Pană Hagi Avram, urmată apoi de refacerile ulterioare din 1800, făcute de zugravul Marcu care se mai păstrează și apoi cele din anul 1863.

În pridvor, pereții de S și N sunt împărțiți în 3 registre: registrul inferior, care cuprinde scene din viețile sfinților, registrul median cu scene din Cartea Facerii, primele capitole continuate și pe pereții de V, și registrul superior cu scene din Vechiul Testament.

Tot in pridvor, pe peretele de V în dreapta intrării sunt Sf. Împărați Ctin și Elena, iar în stânga intrării Sf. Muceniță Maria. Pe peretele de S se află Lazăr sus, jos Sava și Macarie, iar la mijloc Adam. Pe peretele de E, deasupra ușii e Maica Domnului Platytera (reluata, mult mai amplu, pe cupola pronaosului). Pe intradosul arcului dinspre pronaos se află Sf. Mucenică Ecaterina (S) și Sf. Mucenică Varvara (N).

Arcurile și intradosul acestora sunt zugrăvite cu sfinți în chenare decorate cu motive florale. În registrul de la nivelul ferestrelor se pot recunoaște sfinții militari: Mercurie, Eustație și Gheorghe. Arhanghelii Mihail și Gavril flanchează intrarea în naos. Aici, pe timpanele arcurilor ce susțin calotele găsim, la N, Pogorârea in mormânt șî Învierea (ambele în același tablou), iar la S, Încoronarea Maicii Domnului (tema specifică Apusului, intrata la noi în sec. XVIIIXIX).

Din perspectiva folosirii culorilor, zugravul a excelat prin cele trei culori roșu, galben și albastru. Iconostasul din piatră se remarcă prin crucifixul pus deasupra și prin cele două registre pictate cu sfinți așezați fiecare în câte o arcadă.

În absida altarului tronează Fecioara cu Pruncul încadrată de cei doi arhangheli. Pe pereți, două registre sunt decorate cu sfinți ierarhi în culori care odinioară se remarcau prin prospețime.

În registrul superior al fațadelor exterioare se păstrează o friză pictată cu figuri de sfinți și scene din Vechiul și Noul Testament, precum Sfântul Gheorghe ucigând balaurul,, Sf. Dimitrie, Moise, David cu capul lui Goliat, și altele mai puțin lizibile înfățișând filozofi.

Sub cornișa frontonului din fațada vestică, în interiorul unei firide, se mai distinge vag o figură de sfânt care ar putea fi a lui Nicolae, patronul bisericii.

Urme de pictură mai apar și pe această fațadă la fronton. Sub firida cu pictura Sfântului Nicolae este încastrată cea de-a doua pisanie a bisericii(v. R. Gioglovan, M. Oproiu, Inscriptii și însemnări din județul Dâmbovița, vol I, p. 139). Fațada de nord păstrează și ea pictată friza de sub cornișe dar mult mai alterată decât cea de sud.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro