Arhitectură

Considerată ultima biserică sală din epoca medievală construită în Târgoviște, biserica cu hramul Sfinților Atanasie și Chiril e numită pitoresc de localnici „Sf. Tănase”.Este un edificiu de dimensiuni modeste, alcătuit din pronaos, naos și absida altarului.

Pronaosul de plan dreptunghiular este acoperit cu o boltă cilindrică dispusă transversal și urmat de un naos de formă pătrată acoperit la rândul său cu o calotă susținută de patru arce semicirculare rezemate pe console de colț.

Naosul e despărțit de pronaos prin două picioare de zidărie și acoperit cu o calotă susținută de patru arce semicirculare sprijinite de console de colț. Absida altarului, retrasă prin două decroșuri discrete vizibile la exterior, este de formă semicirculară la interior și poligonală la exterior. Acoperirea altarului se face cu o semicalotă sferică aflată în prelungirea unei bolți cilindrice.

Interiorul este luminat de câte două ferestre situate în mijlocul pereților de est și vest a fiecărei încăperi, iar alte două ferestre luminează altarul, dintre care cea din sud-est, mai mică, pare să fi fost deschisă mai recent, la fel ca și lucarna din acoperiș, situată pe latura sudică. Ferestrele sunt dreptunghiulare, înguste la exterior și evazate la interior și nu prezintă importanță artistică.

Arhitectura exterioară este de o austeritate evidentă: un soclu puternic ieșit și două registre orizontale ale fațadelor retrase pe inălțime cu câte 7-15 cm separate de un brâu din cărămidă cu un profil de secțiune semicirculară însoțit de două lezene orizontale.

O cornișă profilată încoronează întreaga biserică. Acoperișul în patru ape cu pantă mică are, din nefericire, învelitoarea din tablă, aceasta fiind desigur o intervenție recentă.

Intrarea principală e situată în fațada de vest, simplă, cu un singur canat din lemn ce înlocuiește, se pare, portalul de odinioară, ce deținea un ancadrament de piatră frumos decorat cu vrejuri vegetale din care se păstrează doar ușorul sudic al fostei intrări, restul fiind înlăturat cu ocazia unor prefaceri. O altă intrare secundară se află pe fațada sudică perforând absida altarului imediat după decroșul acesteia.

Fațada de vest, pictată în întregime într-o bună manieră artistică, este actualmente degradată de trecerea anilor. Pe aceeași fațadă, în registrul superior, desupra ușii de intrare, se observă o firidă subliniată de o arhivoltă semicirculară în care se păstrează icoana zugrăvită cu hramul bisericii, Sfinții Atanasie și Chiril, patriarhi ai Constantinopolului.

Bisericii i s-au făcut mai multe reparații în decursul vremii, cea mai recentă fiind cea din anul 1938, când i s-a înlăturat turla de pe calota naosului.

Fațadele au fost tencuite ascunzând decorația care reproducea ordonanța de fâșii de cărămidă aparentă și zone de tencuială, caracteristică monumentelor muntenești începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea.

În prezent, fațadelor li s-a înlăturat tencuiala rămânând la vedere doar pereții din cărămidă.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro