Pictură

La interior, pronaosul are pereții pictați în întregime. Sus în centrul bolții este pictată Sfânta Treime în varianta sa antropomorfizata. Sf. Arh. Mihail și Gavril la est, intre care se găsește un serafim si alti doi sf. Arhangheli către apus, deasupra intrării.

Se mai disting patru scene din Ciclul Praznical.

Deasupra intrării sunt din nou înfățișați alți doi arhangheli încadrați de scena Botezului Domnului și de Schimbarea la Față.

Registrul de sub boltă este împărțit în 7 casete reprezentând scene ale celor 7 sinoade ecumenice, începând de pe peretele sudic (Niceea), contanuând cu 3 scene deasupra intrării (vest), și sfârșind pe peretele nordic (Niceea).

De o parte și de alta a intrării zugravul a pictat icoanele lui Iisus Hristos Pantokrator și a Maicii Domnului cu pruncul

Ultimul registru este acoperit cu figuri de sfinți printre care distingem: Sf. Antonie, Macarie, Sava, Onofrie, precum și sfinții Atanasie și Chiril, patronii bisericii.

Naosul este decorat în întregime cu picturi ce acoperă suprafața bolților și a pereților. Sus pe calotă tronează Iisus în chip de Pantocrator.

Bolta naosului: Iisus Pantocrator într-un medalion multicolor, reprezentare a curcubeului din Apocalipsă, pomenit de Sf. Ioan Teologul.

În zona circulară din jurul Mântuitorului este zugrăvit Corul Îngerilor (serafimi, heruvimi, tronuri, arhangheli, îngeri). Tot aici apar, către est, Maica Domnului și Sf. Ioan Botezătorul, alături de îngeri.

Între pandantivi și curcubeu: medalioane cu prooroci și drepți din vechiul testament.

Pe pandantivi: cei 4 evangheliști, identificați atât prin nume, cât și prin simbolurile lor: om (Matei), leu (Marcu), vițel (Luca), vultur (Ioan) .

Pictura pereților este în stare bună astfel că se poate distinge cu claritate conținutul scenelor.

Iconostasul clădit din zidărie este străpuns de cele trei uși împărătești, două, cele laterale, încheiate în arcuri semicirculare, iar cea centrală în arc-acoladă (2 uși diaconești și una împărătească).

Deasupra ușilor împărătești spațiul este împărțit în trei register despărțite de benzi decorate cu motive geometrice pictate cu figuri de sfinți în casete.

În zona altarului, o fereastră deschisă în axul absidei luminează absida, prevăzută cu două nișe laterale ce țineau loc de proscomidie și diaconicon. Pereții absidei sunt acoperiți în întregime cu pictură.

Zugravii Ioan și Andrei, indicați în pisanie, au fost meseriași de înaltă calificare, prestând o pictură de o foarte bună calitate artistică și folosind culori de galben, roșu și verde.

În privința calității artistice a picturii se poate spune că, deși fenomenul artistic al secolului al XVIII-lea se caracterizează printr-un proces de rusticizare, apărând astfel evidentă îndepărtarea de canoanele moștenirii tradiționale, pictura acestei biserici, care a avut ca reper stilul școlii de la Hurezi, relevă deosebite calități cromatice, o perfectă cunoaștere și mânuire a compoziției monumentale, din care se degajă o atmosferă generală echilibrată, proprie stilului brâncovenesc.

Altarul: diaconiconul a fost străpuns de o ușă, adăugată ulterior. Pereții sunt decorați cu ornamente geometrice pe fond albastru și roșu. Deasupra tronează un serafim, iar pe laturi au fost reprezentați sf. Arhidiacon Ștefan și Sf. Nicolae. In nișa proscomidiei, unde se așeaza Cinstitele Daruri înainta de a fi sfințite, este înfățișat Iisus în mormânt. Deasupra, un heruvim, iar mai sus un chenar cu vrejuri cu medalioanele sfinților Meletie și Mitrofan. Maica Domnului Platitera troneaza în carca altarului având înfățișat deasupra ei pe Domnul Savaot și Sf. Duh, înconjurați de heruvimi. La stânga și la dreapta Maicii Domnului sunt arhanghelii Mihail și Gavril, iar jos Cosma și Iosif. Hemiciclul Absidei este împărțit în două registre. Cel inferior este în întregime ocupat de procesiunea sf. Ierarhi, continuata și pe dosul iconostasului de zid. Ciclul liturgic este continuat pe pereții altarului, în registrul superior, cu alte două scene: Dumnezeiasca liturghie (deasupra ferestrei) și Împărtășirea Apostolilor. În registrul superior de pe spatele zidului tâmplei, vizibilă așadar numai din interiorul altarului, a fost zugrăvită scena Jertfei lui Avraam din vechiul Testament. Alcătuit riguros după tipicul erminiei bizantine, tabloul ilustrează cum nu se poate mai sugestiv tendința de rusticizare conturată tot mai clar în pictura sacră de la mijlocul celui de-al XVIII-lea veac. Astfel, daca personajele principale Avraam, îngerul și Isaa, fiul său, sunt reprezentate în manieră hieratică, potrivit regulilor iconografiei clasice, cele secundare – tânărul ținând măgarul și boul ascuns în tufiș – au naturalețea specifică picturii naive, adăugând acea notă de pitoresc atât de caracteristică epocii.

 

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro