Pictură

Pictura interiorului bisericii pare a fi produsul unui atelier local de zugrăvire de la începutul secolului al XIX-lea. Ținând seama atât de vigoarea frustă a personajelor, de desenul uneori stângaci, cât și de gama cromatică nu prea variată, se consideră că ar fi putut aparține acelui „Pârvu zugravu ot Târgoviște”, a cărui semnătură o găsim înscrisă pe două icoane aflate în patrimoniul bisericii, cea mai veche, cu reprezentări din viața lui Iisus, având înscris pe spate anul 1813.

În interiorul pridvorului, în mijlocul calotei ce acoperă încăperea a fost zugrăvit un înger circumscris într-o friză circulară pictată cu capete de sfinți iar pe pandantivii ce ce susțin cupola vegheaza arhangheli.

Pe peretele de deasupra intării în naos se află încastrată în zid pisania bisericii deasupra căreia , sub arcul cupolei ornamentat cu vrejuri este pictată icoana Deisis, infățișînd pe Iisus Hristos ca Impărat, flancat de Fecioara Maria (stânga) și Ioan Botezătorul (dreapta) amândoi in picioare, rugându-se. Jos, lateral, Adam și Eva cu nimb de sfinți.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro