Arhitectură

Edificiul de formă dreptunghiulară este alcătuit din pridvor, pronaos și naos și absida altarului de formă poligonală în interior și exterior.

Pridvorul fațadei vestice a fost adăugat în 1902.

Pronaosul, de plan cruciform, este întărit la colțuri de patru picioare masive de zidărie pe care se sprijină arcade puternice, susținătoare a calotei precum și a zidurilor turnului-clopotniță. În colțul de nord-vest al pronaosului a fost amenajată în grosimea peretelui o scară ce conduce la turn. Tot aici găsim pisania cu anul ctitoririi bisericii.

Naosul de formă alungită este acoperit cu o boltă semicilindrică susținută de două arce dublouri. Iconostasul care desparte naosul de absida poligonală a altarului constituie un adaos din vremea reparațiilor brâncovenești.

Cu prilejul reparațiilor din 1902, în scopul măririi spațiului interior, a fost desființat zidul despărțitor dintre pronaos și naos. Tot atunci s-au lărgit ferestrele ce probabil aveau aceeași configurație ca cea a celorlalte biserici contemporane și anume având o lățime mică la exterior și un arc la partea superioară, o lățime a firidei mare la interior, iar partea superioară a firidei având o formă tronconică. Cu ocazia lărgirii, această geometrie a fost distrusă, iar trecerea de la formele plane la cele curbe s-a facut manual și total neprofesionist.

Arhitectura bisericii „Sf. Nicolae” Buzinca conservă o serie de caracteristici asemănătoare unor ctitorii mai vechi pomenite mai sus. Din păcate, datorită transformărilor ulterioare, monumentul nu mai păstrează înfățișarea avută inițial. În schimb biserica, deși inspirată din cea a lui Neagoe Basarab cu hramul Sf. Gheorghe, aduce elemente noi, ce vor fi apoi reîntâlnite la multe dintre bisericile epocii lui Matei Basarab și apoi dealungul celei de a doua jumătăți a secolului al XVIIlea. Din cercetările făcute asupra bisericii Sf Dumitru rezultă că aceasta ar fi printre primele construcții religioase ridicate în vremea domniei lui Matei Basarab, unde accesul la clopotniță se făcea prin intermediul unei scări tăiate în grosimea zidului pronaosului, cea mai veche fiind probabil biserica din Cepturoaia-Știrbei, (azi comuna Iancu Jianu, jud. Olt) ridicată în prima jumătate a secolului al XVI-lea.

În exterior biserica a primit un adaos pe fațada de vest (pridvorul), iar vechea turlă de zidărie a fost înlocuită cu alta de lemn căptușită cu tablă.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro