Pictură

Pereții interiori păstrează o frumoasă pictură care întregește valoarea artistică a monumentului. Cu toate că numele pictorului nu se păstrează, se consideră autor unul din meșterii lui Constandinos, sau el însuși, care tocmai terminase de zugrăvit biserica domnească zidită de Petru Cercel. Se remarcă în realizarea acestui ansamblu pictural o mare libertate față de schemele iconografice tradiționale. Astfel, repartizarea scenelor din naos reprezintă certe inovații reclamate de împodobirea unor elemente de arhitectură mai rar întâlnite, cum sunt nașterile în consolă ale arcelor dublouri, pe care sunt pictați cei patru evangheliști. Deși mult alterată de intervenții ulterioare lipsite de valoare artistică, între care cea mai însemnată ca amploare datează din anul 1865, pictura bisericii Sf. Dumitru se caracterizează în ansamblu printr-un desen cursiv, cu bogate fundaluri de arhitectură pe care se proiectează expresia convențională a personajelor.

Dintre celelalte imagini se detașează, printr-o remarcabilă știință a compoziției și o ritmare savantă care denotă talentul sigur al unui bun desenator. „Fecioara Platitera” înconjurată de cete îngerești, împodobește cupola pronaosului.

În schimb, alte scene aflate în naos cum sunt „Schimbarea la față” și „Cina cea de taină” de pe latura sudică, „Pogorârea în mormânt” sau ”Răstignirea” aflată pe timpanul vestic, unde apar evidente repictările târzii, pictura trădează o compoziție mai stângace, deși pare reușită ca efect decorativ.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro