Istoric

Monumentul actual este amplasat pe locul unui lăcaș de cult ctitorit de Mitropolitul Teodosie, probabil în timpul primei sale păstoriri, între anii 1668 și 1672. În perioada arhimandritului Samuil, în anul 1768, se ridică cu ajutorul fraților Badea și Iordache Văcărescu, edificiul de zid care păstrează până azi pe fațada vestică urme ale picturii zugravilor Ioan și Andrei, cei care au dat și întreaga pictură interioară a bisericii, considerată una dintre cele mai valoroase mărturii ale epocii. Ultima intervenție notabilă este demolarea turlei de pe naos, fapt petrecut în 1938.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro