Amplasament

Situată dincolo de piața de alimente, pe strada Bărăției, paralelă cu Calea Domnească, nu departe de biserica catolică Sf. Maria și de biserica Sf. Gheorghe, biserica „Sf. Dumitru” Buzinca se bucură de un anturaj extrem de liniștit, percepută frontal din stradă în mijlocul unui parc înverzit, amenajat cu alei bordate de băncuțe și felinare, tufe de verdeață și flori. Ca mai la toate bisericile din Târgoviște, o parte a curții este destinată unor îndeletniciri gospodărești (spre nord) unde acum se înalță o clopotniță sub foma unui turn realizat dintr-o schelă metalică cu scară și platformă, contribuția preotului actual al bisericii.

Atmosfera e una încântătoare, liniștită și de aceea foarte atractivă în special după amiaza și seara, când luminile felinarelor creează o imagine feerică.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro