Istoric

Biserica a fost construită în anul 1639, după cum rezultă din pisanie, ispravnic fiind Popa Arsenie, la comanda ctitorului Dumitru Buzinca, mare sluger al Țării Românești. Ctitorul bisericii a fost unul dintre boierii de seamă, care a ocupat dregătorii de vază între 1620-1641, când a fost mare comis (1620, 1630-31, 1631-32, 1633-37), mare vistier (1625-26), mare clucer (1638-39) și mare sluger, 1641. Printr-un document mai târziu, din 1669, se pare că ar fi fost ucis din porunca lui Matei Basarab.

Acordând o atenție deosebită monumentelor din Târgoviște, Constantin Brâncoveanu nu a neglijat biserica lui Buzinca, pe care a reparat-o și a repictat-o. În cronica lui Greceanu se spune că, în anul 1697, „s-au isprăvit și biserica lui Sfeti Dimitrie den Tâgoviște, care era de tot stricată și bolta surpată. Iar Măria Sa, pe lângă alte multe ce au făcut în Târgoviște, și aceia au pus de o au dres și o au grijit de tot”, sfințind-o în ziua de 26 octombrie 16982. Cu acest prilej biserica a fost repictată de zugravii care au lucrat la biserica domnească.

În 1802, în urma marelui cutremur, biserica a suferit mari daune, care au fost reparate în anul 1808. În această perioadă biserica era metohul mitropoliei, după cum rezultă din însemnarea lui Nicolae Iorga făcută în anul 19154. În secolul al XIX-lea s-au mai executat diverse lucrări la biserică, printre care o nouă tâmplă la 1840 și o nouă zugrăveală la 1865.

O reparație generală s-a făcut în anul 1902, când s-a efectuat o subzidire a soclului, s-a adosat pridvorul actual, s-au mărit ferestrele și s-a desființat zidul dintre pronaos și naos. Avariată din nou la cutremurul din 1940, a fost reparată în 1942, cand i s-a restaurat și picture.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro