Istoric

În cadrul arhitecturii vechi a orașului Târgoviște, evoluția tipului de biserici de plan dreptunghiular atinge un moment de apogeu prin construirea bisericii Sf. Împărați de către Matei Basarab ca o replică a bisericii Stelea, edificată de Vasile Lupu în semn de împăcare și prețuire față de domnul Țării Românești.

Pisania de deasupra ușii bisericii atestă terminarea acesteia la 15 septembrie 1650, purtând hramul Sfântul Nicolae și fiind ctitorită de Matei Basarab și soția sa Elina. Noul hram, Sfinții Împărați este atribuit bisericii în timpul epocii brâncovenești pentru a se deosebi de biserica Sf. Nicolae Andronești.

Deteriorarea de-a lungul timpului a fost atât de mare, încât a dus la decopertarea acoperișului, astfel că, între 1731 și 1732, a trebuit să fie reparată și acoperită cu șindrilă de către jupân Vasalache Frumușica și din nou, în 1753, de către fiul său Dragomir și frații acestuia care au învălit-o și au zugrăvit-o și au făcut tâmpla și amvonul afară, făcânduse ctitori noi.

În 1821 turcii au prefăcut biserica în geamie, iar apoi i-au dat foc, părăsind-o. A trebuit să fie reparată dar, în 1845, e din nou parasite iar ruinarea se instalează treptat.

În 1915, vizitând monumentul, istoricul Dimitrie Onciul cerea „măsuri urgente” pentru conservarea ruinelor bisericii Sfinții Împărați „în care s-au păstrat picturi murale cu portrete domnești”. Întrucât pereții bisericii erau „cu desăvârșire descoperiți”, D. Onciul propunea confecționarea unui acoperiș de lemn „pe stâlpi așezați pe dinafară, în preajma pereților”, pentru protejarea picturilor (exterioare n. n.).

Nicolae Iorga, vizitând orașul la începutul secolului al XX-lea arăta că această biserică este „întreagă, solidă și frumoasă” dar în ea ”cad ploile și se îngrămădesc zăpezile iernii prin acoperișul sfărâmat, pentru punerea la loc a căruia lipsesc deopotrivă banii tuturora și ai fiecăruia.”

Ca urmare acestei intervenții, biserica a fost acoperită cu concursul marelui muzician George Enescu.

Inițial biserica avea o singură turlă accesibilă printr-o scară în spiral ce e cuprinsă în volumul turnului poligonal adosat fațadei de nord imediat în spatele contrafortului.

Urmele turlei mai sunt vizibile și azi sub acoperiș, unde se păstrează baza turnului decorată cu arcaturi. Azi, după atât de numeroase prefaceri ale acoperișului, biserica prezintă două turle situate pe pronaos și naos și o a treia ce acoperă turnulețul cu scara.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro