Date generale

Datare 1654 conform pisaniei, renovată în 1800 și 1863
Ctitori  Mirco, căpitan de lefegii sârbi, cu soția sa Ioana și familia, renovată de Sima Bucșenescu (zugrăveala și acoperișul) și apoi la 1863 de Sultana Simuleasa (repararea și înlocuirea turlelor)
Pictura 1705, zugravul Pană Hagi Avram, 1800, zugravul Marcu
Tipologie Biserică de plan triconc, cu pronaos, naos cu două abside laterale și absida altarului, cu două turle
Protecţie Lista Monumentelor Istorice 2010, cod DB-II-m-A-17266
Hram Sfântul ierarh Nicolae (6 decembrie)

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro