Istoric

Biserica „Sf. Nicolae” Simuleasa a fost ridicată de Mirco, mare căpitan al lefegiilor sârbi, pe vremea domniei lui Constantin Șerban Cârnul. Lucrările au început în iunie 1654 și s-a terminat în noiembrie al aceluiași an. Nicolae Coj, fiul ctitorului a înzestrat biserica în 1698 cu un „Minei”.

În anul 1800 a fost reparată de Sima Bucșenescu, care o zugrăvește, îi reface acoperișul, clădește amvonul și clopotnița, „înfrumusețând-o cu toate desăvârșit”.

Alte reparații s-au făcut bisericii în 1863 de către o anume Sultana Simuleasa, probabil fiică a ctitorului din 1800, de la care provine numele adăugat hramului.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro