Amplasament

Biserica „Sfântul Nicolae” Simuleasa se află în partea de sud a orașului, pe strada Nicolae Filipescu la nr. 75. Situat în imediata apropiere de Calea Domnescă, lăcașul se înalță în mijlocul unei curți foarte largi, accesibilă printr-un edicul ce adăpostește gangul de acces.

Curtea generoasă deține câteva construcții cu aspect provizoriu în partea de nord (depozite, toaletă), iar în partea de sud se află multe pietre funerare și un monument funerar, aparținând unor foști prelați ce au slujit cu cinste biserica, sau unor ctitori (Sultana sim.).

Deși relativ periferic amplasată, biserica se bucură de frecventarea foarte multor enoriași, iar pe de altă parte de densitatea mult mai scăzută în raport cu centrul orașului a bisericilor din această zonă.

Curtea e îngrădită cu un grilaj transparent, foarte îngrijită, adăpostind, pe lângă suprafețele gazonate, pomi, tufe înflorite și alei pietruite, fapt ce oferă vizitatorului atmosfera de liniște și reculegere atât de propice oricărei biserici ortodoxe.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro