Istoric

Edificiul târgoviștean face parte din puținele ridicate în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanul, dăinuind și astăzi mult modificat. Având hramul Sfântului Ștefan, biserica este ctitoria din anul 1705 a stolnicului Constantin Cantacuzino și a soției sale Safta, pe locul unei biserici din lemn, construită de Udrea Brătescu în secolul al XVII-lea.

Ctitorul acestei biserici, al cărui nume este legat puternic de orașul Târgoviște, unde a avut și case, a fost una dintre cele mai de seamă figuri de intelectuali și oameni politici pe care i-a dat poporul român în secolele XVII-XVIII. Fiu al postelnicului Constantin Cantacuzino, a învățat la Constantinopol și la Padova (1665-1668), după care, întors în țară, a jucat un rol însemnat politic, îndeosebi în timpul domniei nepotului său, Constantin Brâncoveanu, când a fost –cum spune N. Iorga- „principalul factor” al politicii Țării Românești. După moartea lui Brâncoveanu, a fost mentorul fiului său, Ștefan Cantacuzino, noul domn al țării (1714-1716), fiind ucis de turci împreună cu acesta. A fost un mare cărturar, posesor al unei biblioteci importante și autor probabil al unei istorii a Țării Românești. După moartea ctitorului, biserica a rămas în grija familiei Cantacuzino.

Unele reparații i s-au făcut în 1854 și 1882, când s-a realizat tâmpla, s-a zugrăvit și pardosit biserica. După cutremurul din 1940, biserica a fost reparată și i s-a refăcut pictura care oricum nu era originală,ci a zugravului Pavel Ionescu din 1925.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro