Localizare

Situată în apropierea Căii Domnești, în insula făcută de strada Ion Heliade Rădulescu și strada Dr. Marinovici la nord, foarte aproape de centrul orașului, biserica Adormirea Maicii Domnului a fost destinată târgoveților, deoarece se afla în miezul primului târg atestat al orașului. Curtea amplă, înverzită și presărată cu pomi, oferă o bună perspectivă asupra bisericii dinspre sud, sud-vest și sud-est prin faptul că parcela triunghiulară permite o distanță confortabilă pentru percepție. Partea de nord a curții este destinată mai curând unor amenajări gospodărești, iar cea de sud primește o alee perpendiculară pe fațada sudică, pe fundalul căreia se profilează bustul voievodului Mihai Viteazu.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro