Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al acestui proiect constă în promovarea turistică a monumentelor istorice de interes naţional „Bisericile Medievale sec. XVIl-XVIII din Târgovişte” prin crearea unui brand turistic naţional, care va contribui la valorificarea potenţialului cultural-istoric, la îmbunătăţirea imaginii localităţii, regiunii şi a României, şi la stimularea creşterii economice a Municipiului Târgovişte prin turism.

Obiectivele specifice constau în extinderea sezonului turistic pe tot timpul anului, crearea condiţiilor pentru practicarea mai multor forme de turism (turism cultural, turism ecumenic, turism festivalier etc.), creşterea numărului de turişti şi crearea unor noi locuri de muncă.

Justificarea necesității implementării proiectului „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale sec. XVIl-XVIII din Târgovişte” poate fi făcută din mai multe considerente. Dintre acestea menţionăm considerentele istorice, culturale, urbanistice, sociale economice, de mediu, turistice etc. Considerăm că promovarea turistică a „Bisericilor Medievale sec. XVII-XVIII din Târgovişte” va avea un impact naţional, contribuind la dezvoltarea turismului intern, deoarece pe harta turistică a României vor fi înscrise noi obiective văzute ca destinaţii turistice, mai ales în ceea ce priveşte turismul cultural şi ecumenic.

Proiectul propus este o componentă a unei iniţiative mai complexe a autorităţii locale privind promovarea turistică a numeroaselor obiective istorice (fortificaţiile medievale, bisericile vechi, centrul istoric, mănăstirile fortificate etc.) a muzeelor de interes naţional, a caselor memoriale etc.

În concluzie, se poate spune că prin implementarea acestui proiect se vor atinge obiectivele acestui domeniu major de intervenţie şi anume:

  • creşterea importanţei turismului şi culturii în Municipiul Târgovişte şi în tot judeţul Dâmboviţa, ca factor care stimulează creşterea economică;
  • promovarea „Bisericilor Medievale sec. XVII-XVIII din Târgovişte” ca produs turistic cu impact naţional, prin organizarea de evenimente periodice (festivaluri, expoziţii);
  • extinderea sezonului turistic pe toată perioada anului;
  • creşterea numărului de turişti în medie cu 15%;
  • crearea de noi locuri de muncă (cel puţin 3 noi locuri de muncă).
 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro